Začátek dražby25.6.2024 10:00
Konec dražby25.6.2024 10:30
Číslo dražby091 EX 05395/23-068
Nejnižší podání29.389.194 Kč
OkresChomutov
V územním plánu je pozemek parc. č. 190 vedený převážně jako jako plocha změn na plochu rekreace - plocha sjezdovek a částečně jako plocha změn na plochu lesní. Pozemek parc. č. 287/1 jsou vedené…
Začátek aukce25.6.2024 10:00
Konec aukce25.6.2024 10:30
Číslo aukce230260 položka 1
Nejnižší podání155.000 Kč
OkresZlín
Pozemek p.č. 650/7 - o výměře 58 m², orná půdaPozemek p.č. 657/44 - o výměře 1298 m², orná půdaPozemek p.č. 657/45 - o výměře 406 m², orná půdaPozemek p.č. 660/1 - o výměře 2830 m², orná půdaPozemek…
Začátek dražby26.6.2024 10:00
Konec dražby26.6.2024 11:00
Číslo dražby225 DD 5/24
Nejnižší podání3.333.333 Kč
OkresŠumperk
Nemovité věci:parcela č.:- 8/2 o výměře 157m2 ostatní plocha - ostatní komunikace- 14/2 o výměře 2396m2 ostatní plocha - zeleň- 15/5 o výměře 8072m2 orná půda- 17 o výměře 471m2 ostatní plocha -…
Začátek aukce26.6.2024 10:00
Konec aukce26.6.2024 10:30
Číslo aukce230260 položka 2
Nejnižší podání166.000 Kč
OkresVsetín
Pozemek p.č. 6242 - o výměře 11 020 m², orná půdaZapsáno na LV 718 pro katastrální území Police u Valašského Meziříčí, obec Police, Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské…
Začátek dražby26.6.2024 13:00
Konec dražby26.6.2024 14:00
Číslo dražby203EX10818/07
Nejnižší podání127.333 Kč
OkresUherské Hradiště
Draženou nemovitostí je:I) Nemovité věci evidované na LV č. 1239 Jedná se o pozemek p.č. 6112/636 - orná půda o výměře 700 m2 , LV č. 1239, v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště, obec Staré Město,…
Začátek aukce27.6.2024 10:00
Konec aukce27.6.2024 10:30
Číslo aukce230198
Nejnižší podání140.000 Kč
OkresBlansko
Předmětem aukce je spoluvlastnický podíl 1/2 na pozemku parc.č. 459/15, o výměře 9 340 m², vedeném na LV 37, pro katastrální území Bezděčí u Velkých Opatovic, obec Velké Opatovice, Katastrální úřad…
Začátek dražby2.7.2024 10:00
Konec dražby7.7.2024 11:00
Číslo dražby240124
Nejnižší podání3.120.000 Kč
OkresBruntál
Předmětem dražby je pozemek, který se nachází mimo zastavěné území obce. Je zemědělského charakteru a je takto i využíván. S jiným využitím se nepočítá. V platném územním plánu je pozemek evidován v…
Začátek dražby2.7.2024 11:00
Konec dražby7.7.2024 12:00
Číslo dražby240134
Nejnižší podání410.000 Kč
OkresBruntál
Pozemky p.č.507/2, 1891, 3050, 3187, 3245, 3259, 3332/3, 3332/5, 3333, 3336, 3339, 3340, 3341, 3424, 3425, 3430, 3431, 3432 jsou s náletovými porosty a nejsou zemědělsky využitelné.
Začátek dražby2.7.2024 12:00
Konec dražby2.7.2024 13:00
Číslo dražby240135
Nejnižší podání2.060.000 Kč
OkresBruntál
Pozemky p.č. 2901, 2902, 2907/9, 3127/5, 3182/1, 3374 jsou zemědělsky využívané a s jiným využitím se s ohledem na platný územní plán nepočítá. Pozemky p.č.3301/2, 3243 jsou s ohledem na platný…
Začátek dražby3.7.2024 10:00
Konec dražby3.7.2024 11:00
Číslo dražby180 EX 11942/22-171
Nejnižší podání927.667 Kč
OkresKroměříž
Jedná se o dražbu pozemků situovány ve východní části katastrálního území, v části navazující na zastavěné území obce Lubná a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněné, veřejné…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.