Začátek dražby2.11.2021 09:00
Konec dražby2.11.2021 09:30
Číslo dražby137 EX 18260/09-MG2
Nejnižší podání13.500 Kč
OkresTeplice
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 661/2 - ostatní plocha, LV č. 721, v k.ú. Proboštov u Teplic, obec Proboštov, okres Teplice, který je…
Začátek dražby2.11.2021 10:00
Konec dražby2.11.2021 10:30
Číslo dražby210160 opakovaná
Nejnižší podání30.000 Kč
OkresSemily
Pozemek parc.č. 944, evidovaný v rámci katastru nemovitostí v druhu zahrada a v rámci územně plánovací dokumentace v druhu ploch BV: Bydlení v rodinných domech – venkovské.
Začátek dražby2.11.2021 13:00
Konec dražby2.11.2021 14:00
Číslo dražby187EX00256/14
Nejnižší podání13.334 Kč
OkresPřerov
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 nemovité věci - pozemku p.č. 1273/60-orná půda o výměře 1808 m2, v k.ú. Opatovice u Hranic, obec Opatovice, okres Přerov, který je situován v…
Začátek dražby2.11.2021 13:00
Konec dražby2.11.2021 13:30
Číslo dražby121 EX 5428/15-47
Nejnižší podání12.400 Kč
OkresPlzeň-jih
Oceňovaná nemovitost - pozemková parcela číslo parcelní PK 809/1 bez jakýchkoliv součástí apříslušenství, je situována východně od intravilánu obce Klášter, severně od nedaleko protékajícířeky Úslavy…
Začátek dražby2.11.2021 14:00
Konec dražby2.11.2021 14:30
Číslo dražby129 EX 1236/09-111
Nejnižší podání1.186.400 Kč
OkresBrno-venkov
Oceňované pozemky jsou situovány roztroušeně zcela mimo zastavěnou část obce. Pozemky jsouzemědělské, z převážné části obdělávané, mírně svažité a jsou součástí větších půdních celků. Jsoupřístupné…
Začátek dražby3.11.2021 10:00
Konec dražby3.11.2021 10:30
Číslo dražby091 EX 8398/09-180
Nejnižší podání132.000 Kč
OkresPraha-východ
Pozemky se nacházejí v jižní zastavěné části obce Klíčany. Jedná se o sousedící travnaté pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěná plocha a nádvoří a…
Začátek dražby3.11.2021 10:00
Konec dražby3.11.2021 10:30
Číslo dražby091 EX 5266/10-217
Nejnižší podání28.000 Kč
OkresSemily
Pozemek 382/4 s enachází cca 100 m severozápadně od okraje zastavěné části obce Chuchelna. v katastru nemovitostí je veden jako orná půda. Na severovýchodní straně je ohraničen listnatým porostem, na…
Začátek dražby3.11.2021 11:00
Konec dražby3.11.2021 11:30
Číslo dražby091 EX 5266/10-218
Nejnižší podání24.000 Kč
OkresSemily
Pozemek parc. č. 381 se nachází cca 100 m severozápadně od okraje zastavěné části obce Chuchelna. V katastru nemovitostí je veden jako orná půda. K pozemku vede nezpevněná cesta ve vlastnictví obce…
Začátek dražby3.11.2021 12:00
Konec dražby3.11.2021 12:30
Číslo dražby091 EX 5266/10-219
Nejnižší podání8.000 Kč
OkresSemily
Pozemek parc. č. 389/3 se nachází cca 50 m severozápadně od okraje zastavěné části obce Chuchelna. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná…
Začátek dražby3.11.2021 13:00
Konec dražby3.11.2021 14:00
Číslo dražby203EX26977/12-119
Nejnižší podání147.500 Kč
OkresJindřichův Hradec
Předmětem dražby jsou pozemek p.č. 924/111 - ostatní plocha a pozemek p.č. 924/113 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Suchdol nad Lužnicí, č.p. 824, rod. dům (LV č. 2006), vše v k…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace