Začátek dražby30.5.2023 13:00
Konec dražby30.5.2023 13:30
Číslo dražby099 EX 8544/09-134
Nejnižší podání77.947 Kč
OkresPlzeň-sever
- parcela č. 846 o výměře 1917 m2 – trvalý travní porost- parcela č. 851/4 o výměře 289 m2 - trvalý travní porostvše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj,…
Začátek dražby31.5.2023 10:15
Konec dražby31.5.2023 10:30
Číslo dražby189 EX 2230/19-33
Nejnižší podání41.067 Kč
OkresOlomouc
Jedná se o dražbu id. spol. podílů A) id. podíl 3/72, LV 368 B) id. podíl 3/216, LV 423 C) id. podíl 3/72, LV 896 na pozemcích evidovaných jako orná půda v katastrálním území Pňovice, obec Pňovice,…
Začátek dražby31.5.2023 11:00
Konec dražby31.5.2023 12:00
Číslo dražby176 DD 00005/22-004
Nejnižší podání287.000 Kč
OkresÚstí nad Labem
Jedná se o dražbu pozemku s rozlohou 11 531 m2 užívaný jako zemědělský pozemek v Březí u Malečova, okr. Ústí nad Labem. Na pozemku nejsou trvalé porosty a je bez oplocení. K pozemku lze přijet po…
Začátek dražby31.5.2023 11:00
Konec dražby31.5.2023 12:00
Číslo dražby180 DD 30/23
Nejnižší podání2.000.000 Kč
OkresMělník
Předmětem dražby jsou pozemky - ostatní plocha s parc. č. 1377, 1565, 1575, 1580, 1581, 1583, 1584, 1585, 1588, 1589, 1591, 1593, 1595, 1596, 1660 o celkové výměře 103290 m2. Příslušenství nemovitých…
Začátek dražby31.5.2023 13:00
Konec dražby31.5.2023 14:00
Číslo dražby203EX22765/22
Nejnižší podání94.260 Kč
OkresPřerov
Draženy jsou spoluvlastnické podíly na pozemcích na LV 610, 670 a 672 viz dražební vyhláška. Více informací a fotografií naleznete ve znaleckém posudku.203EX22765/22 www.eujicha.cz
Začátek dražby1.6.2023 10:00
Konec dražby1.6.2023 11:00
Číslo dražby180 EX 3442/13-123
Nejnižší podání17.067 Kč
OkresKlatovy
Jedná se o dražbu id. spol. podílu 1/2 souboru pozemků parc.č. 1006/3, 1007/2, 1008/2, 1009/2, 1387/1, 2020/48 - jedná se o zemědělské pozemky v lánech zemědělských pozemků v okolí obce Malý Bor, okr…
Začátek dražby1.6.2023 10:00
Konec dražby1.6.2023 11:00
Číslo dražby122 EXD 3/23-7
Nejnižší podání158.499 Kč
OkresZlín
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl id. 1/4 na souboru zemědělských pozemků v k. ú. Hvozdná, o celkové výměře cca 29.000 m2. Jedná se o zpeněžení nemovitých věcí pro účely likvidace…
Začátek dražby1.6.2023 10:30
Konec dražby1.6.2023 11:00
Číslo dražby137 EX 12780/14- MB
Nejnižší podání22.667 Kč
OkresPraha-východ
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 793/10686 nemovité věci - pozemku p.č. 227/25 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Stará Boleslav, č.p. 1253, byt. dům,…
Začátek dražby1.6.2023 12:00
Konec dražby1.6.2023 12:30
Číslo dražby099 EX 2555/13-192
Nejnižší podání37.847 Kč
OkresPřerov
Jedná se o podíl id. 1/9 zemědělských pozemků.
Začátek dražby1.6.2023 14:00
Konec dražby1.6.2023 15:00
Číslo dražby180 EX 1721/21-206
Nejnižší podání235.800 Kč
OkresTřebíč
Jedná se o dražbu pozemku pod chatou. CHATA NENÍ Součástí dražby. Obec Budišov okres Třebíč. Znalecký posudek není doložen. Dražba chaty dne 1/6/23 https://www.okdrazby.cz/drazba/59559-drazba-id-spol…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.