Začátek dražby24.5.2022 13:00
Konec dražby24.5.2022 13:30
Číslo dražby137 EX 1224/16-IZ2
Nejnižší podání113.333 Kč
OkresProstějov
Pozemek p.č. 557 je situovaný v severozápadní části katastrálního území. Pozemek jesituovaný v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci napozemku p.č. 1196/1 - ostatní…
Začátek dražby24.5.2022 13:00
Konec dražby24.5.2022 13:30
Číslo dražby121 EX 7762/15-62
Nejnižší podání15.707 Kč
OkresPlzeň-jih
Oceňovaná nemovitost, zemědělská pozemková parcela - orná půda číslo parcelní 1824 o výměře12 831 m2 bez jakýchkoliv součástí, je situována severozápadně od intravilánu části obce Lipnice,severně od…
Začátek dražby25.5.2022 10:30
Konec dražby25.5.2022 11:00
Číslo dražby143 DC 00005/22-002
Nejnižší podání1.915.276 Kč
OkresOpava
Jedná se o dražbu na návrh vlastníka a osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: Marek Brož, nar. 16.02.1971, bytem Třebovická 5527/88, 722 00 Ostrava - Třebovice.Předmětem dražby jsou nemovité věci,…
Začátek aukce25.5.2022 11:00
Konec aukce25.5.2022 11:30
Číslo aukce220051
Nejnižší podání790.000 Kč
OkresLouny
Předmětem aukce je majetkový podíl 5/6 na nemovitostech:Pozemek parc.č. st.37, o evidované výměře 252 m², zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití zbořeništěPozemek parc.č. 377, o evidované výměře…
Začátek dražby25.5.2022 11:00
Konec dražby25.5.2022 11:30
Číslo dražby143 DC 00005/22-003
Nejnižší podání30.000 Kč
OkresOpava
Jedná se o dražbu na návrh vlastníka a osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: Marek Brož, nar. 16.02.1971, bytem Třebovická 5527/88, 722 00 Ostrava - Třebovice.Předmětem dražby jsou nemovité věci,…
Začátek dražby25.5.2022 13:00
Konec dražby25.5.2022 14:00
Číslo dražby203EX29897/11-331
Nejnižší podání71.334 Kč
OkresUherské Hradiště
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 1860 je situovaný ve vnitřní části katastrálního území, v rovinném a z části ve sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1859 …
Začátek dražby25.5.2022 13:00
Konec dražby25.5.2022 14:00
Číslo dražby203EX14329/20-78
Nejnižší podání18.000 Kč
OkresOpava
Draženou nemovitostí je: Nemovité věci evidované na LV č. 305, k.ú. Sádek u OpavyJedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/9 pozemku p.č. 741/5 - ostatní plocha, v k.ú. Sádek u Opavy, obec…
Začátek dražby25.5.2022 13:00
Konec dražby25.5.2022 14:00
Číslo dražby203EX20421/14
Nejnižší podání31.600 Kč
OkresPardubice
Draženy jsou spoluvlastnické podíly na pozemcích v k.ú. Jeníkovice u Choltic. Viz dražební vyhláška 203EX20421/14 www.eujicha,cz
Začátek aukce26.5.2022 10:00
Konec aukce26.5.2022 10:30
Číslo aukce220053
Nejnižší podání38.000.000 Kč
OkresHlavní město Praha
Pozemek parc.č. 961, 302 m², zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 99. Pozemek parc.č. 962, 958 m², zahradaPozemek parc.č. 967/1, 63 m², ostatní plocha, ostatní komunikace Vše zapsáno…
Začátek dražby26.5.2022 13:30
Konec dražby26.5.2022 14:00
Číslo dražby139 EX 18676/11-166
Nejnižší podání115.000 Kč
OkresOstrava-město
Jedná se o opakovanou dražbu pozemku p.č. 346/4 - zahrada, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, okres Ostrava-město, který je situován v okrajové, zastavěné části města Ostrava, místní části Heřmanice.…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.