Začátek dražby1.2.2023 12:00
Konec dražby1.2.2023 12:30
Číslo dražby095ED00001/22-008
Nejnižší podání56.948 Kč
OkresBřeclav
Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci:- pozemek parc. č. 1652/9 o výměře 5 928 m2, druh pozemku: orná půdazapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj,…
Začátek dražby1.2.2023 13:00
Konec dražby1.2.2023 14:00
Číslo dražby203EX9762/22
Nejnižší podání12.127 Kč
OkresKarviná
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2/12 pozemku p.č. 2266, k.ú. Doubrava u Orlové, LV 55 a podíl ve výši 1/1404 pozemku p.č. 2418/2 k.ú. Doubrava u Orlové, okr. Karviná. Více informací k…
Začátek dražby1.2.2023 13:00
Konec dražby1.2.2023 13:30
Číslo dražby156 EX 4062/13-131
Nejnižší podání31.334 Kč
OkresKolín
ideální podíl o velikosti 1/6- parcela č. 57/1 o výměře 5762 m2 - orná půdazapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálnípracoviště Kolín, pro obec…
Začátek dražby1.2.2023 14:00
Konec dražby1.2.2023 14:30
Číslo dražby095ED00001/22-009
Nejnižší podání631.753 Kč
OkresBřeclav
Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci:- pozemek parc. č. 1389/68 o výměře 5547 m2, druh pozemku: orná půda,- pozemek parc. č. 1398/1 o výměře 3379 m2, druh pozemku: orná půda,- pozemek parc. č.…
Začátek dražby2.2.2023 10:00
Konec dražby2.2.2023 11:00
Číslo dražby222 EX 1357/17-226
Nejnižší podání41.850 Kč
OkresOstrava-město
Předmětem dražby je pozemek o velikosti 168 m2, zahrada, ve městě Klimkovice, při jihozápadním okraji města Ostravy. Nejbližší okolní zástavbu tvoří rodinné domy a autobazar. Dle ÚP obce se nachází v…
Začátek dražby2.2.2023 12:00
Konec dražby2.2.2023 12:30
Číslo dražby099 EX 1411/20-85
Nejnižší podání533.334 Kč
OkresUherské Hradiště
Pozemky parcelní číslo 3741 a 3746 v katastrálním území Bojkovice, obci Bojkovice, okres Uherské Hradiště jsou evidovány jako zemědělské, a to jako trvalý travní porost a orná půda. Dle platného…
Začátek dražby2.2.2023 13:30
Konec dražby2.2.2023 14:00
Číslo dražby139EX 03538/10-173
Nejnižší podání25.340 Kč
OkresČeská Lípa
Jedná se o pozemek p.č. 462 - ostatní plocha, v k.ú. Starý Šidlov, obec Zákupy, okres Česká Lípa, který je situován v západní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné zemědělské pozemky.…
Začátek aukce7.2.2023 10:00
Konec aukce7.2.2023 10:30
Číslo aukce230008
Nejnižší podání245.352 Kč
OkresLitoměřice
Orná půda nadprůměrné bonity – k.ú. Sukorady, okr. LitoměřicePozemek parc.č. 460/12, evidovaná výměra 10 223 m², druh pozemku orná půda zapsáno na LV 402 pro k.ú. Sukorady, obec Snědovice,…
Začátek dražby10.2.2023 10:00
Konec dražby10.2.2023 11:00
Číslo dražby204 EX 1635/20-415
Nejnižší podání425.000 Kč
OkresJihlava
Předmětem dražby je pozemek trvalého travního porostu a pozemky zahrady v obci Polná, okres Jihlava. Pozemky parc. č. 1000/2 a parc. č. 1001/1 jsou rovinaté, zatravněné a porostlé náletovými…
Začátek dražby14.2.2023 09:30
Konec dražby14.2.2023 10:30
Číslo dražby158 EX 687/22-32
Nejnižší podání22.161 Kč
OkresHlavní město Praha
a) pozemek p.č. 3700/6 o výměře 222 m2, druh pozemku ostatní plocha, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro hlavní město Prahu - KP Praha, pro obec Praha, katastrální území Libeň, na listu…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.