Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby091 EX 07434/16-189
Vyvolávací cena8.000 Kč
OkresJičín
StavVydraženo
Vydraženo za22.000 Kč
Počet účastníků8
Počet příhozů20
Travnatý pozemek parc. č. 207/3 je na jižní straně ohraničený zpevněnou komunikací, na východní a západní straně ploty sousedních vlastníků a na severní straně korytem řeky Volanka. Na pozemku se…
Číslo dražby203EX34102/23
Vyvolávací cena386.667 Kč
OkresZnojmo
StavVydraženo
Vydraženo za386.667 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů1
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 1638/15 - orná půda o výměře 8.908 m2, v k.ú. Tvořihráz, obec Tvořihráz, okres Znojmo, který je situován přibližně v centrální části katastrálního území s…
Číslo dražby091 EX 07434/16-187
Vyvolávací cena3.800 Kč
OkresJičín
StavVydraženo
Vydraženo za15.000 Kč
Počet účastníků5
Počet příhozů16
Pozemek parc. č. 1973 je na jihovýchodní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Travnatý pozemek parc. č. 15/27 je na západní straně ohraničený keřovými porosty a nachází se v lánu…
Číslo dražby091 EX 07434/16-188
Vyvolávací cena1.000 Kč
OkresJičín
StavVydraženo
Vydraženo za2.000 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů3
Travnatý pozemek parc. č. 15/27 je na západní straně ohraničený keřovými porosty a nachází se v lánu. V územním plánu jsou pozemky parc. č. 1973, parc. č. 462/43 a parc. č. 462/48 vedené jako plocha…
Číslo dražby203EX25872/13
Vyvolávací cena27.367 Kč
OkresJablonec nad Nisou
StavVydraženo
Vydraženo za31.267 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů8
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/108 k nemovitým věcemsestávající z pozemku p.č. 1156 - ostatní plocha o výměře 1.546 m2, v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská,obec Zlatá…
Číslo dražby081 EX 00188/17-1341
Vyvolávací cena552.500 Kč
OkresKutná Hora
StavVydraženo
Vydraženo za748.500 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů25
Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. 4020/30 - ovocný sad, pozemku p.č. 4020/31 - ovocný sad, pozemku p.č. 4020/32 - ovocný sad, pozemku p.č. 4020/33 - ovocný sad, pozemku p.č.…
Číslo dražby095EX909/23-039
Vyvolávací cena138.000 Kč
OkresPlzeň-sever
StavVydraženo
Vydraženo za163.000 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů3
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného zapsané na listu vlastnictví č. 186 pro katastrální území Krašovice u Plzně, obec Krašovice, který vede Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální…
Číslo dražby091 EX 02158/17-071
Vyvolávací cena12.000 Kč
OkresLiberec
StavVydraženo
Vydraženo za17.000 Kč
Počet účastníků5
Počet příhozů10
Předražek do17.6.2024
Oceňovaný pozemek se nachází cca 150 m jihozápadně od okraje zastavěné části obce Kobyly. Jedná se o zemědělský pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o…
Číslo dražby121 DD 1/24-9
Vyvolávací cena102.000 Kč
OkresCheb
StavVydraženo
Vydraženo za112.000 Kč
Počet účastníků10
Počet příhozů6
- parcela St. 6 o výměře 641 m2 - zastavěná plocha a nádvořízapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, pro obec 554502 Dolní Žandov,…
Číslo dražby121 DD 1/24-7
Vyvolávací cena291.134 Kč
OkresCheb
StavVydraženo
Vydraženo za310.134 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů9
Předmětem dražby a draženy budou tyto nemovité věci:- parcela č. 512/1 o výměře 933 m2 – ostatní plocha- parcela č. 896/10 o výměře 518 m2 – ostatní plochavše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.