Začátek dražby22.3.2023 13:00
Konec dražby22.3.2023 14:00
Číslo dražby203EX9692/21
Nejnižší podání446.667 Kč
OkresHodonín
I) Nemovité věci evidované na LV č. 953, k.ú. SuchovDražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4. Jedná se o přízemní podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou…
Začátek dražby22.3.2023 13:00
Konec dražby22.3.2023 14:00
Číslo dražby203EX26478/21
Nejnižší podání343.333 Kč
OkresChrudim
Draženy jsou:I) pozemek p.č. St. 774 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st., bez LV a pozemku p.č. 673/31 - trvalý travní porost, LV 1648, vše v k.ú. Třemošnice…
Začátek dražby22.3.2023 13:00
Konec dražby22.3.2023 14:00
Číslo dražby203EX43362/15
Nejnižší podání1.090.000 Kč
OkresKarlovy Vary
Draženou nemovitostí je jednotka č. 795/17 v budově č.p. 795, příslušející k části obce Rybáře, na pozemku p.č. 1146, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemkům p.č…
Začátek dražby22.3.2023 13:00
Konec dražby22.3.2023 14:00
Číslo dražby203EX22281/22
Nejnižší podání426.667 Kč
OkresChomutov
Jedná se o přízemní, dřevěný objekt rodinné rekreace pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města…
Začátek dražby22.3.2023 14:00
Konec dražby22.3.2023 14:30
Číslo dražby129 EX 922/22-97
Nejnižší podání4.676.000 Kč
OkresChrudim
Jedná se o samostatný, přízemní rodinný dům, který je podsklepený. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda domu je zateplená, na některých…
Začátek dražby27.3.2023 10:00
Konec dražby27.3.2023 10:15
Číslo dražby189 DD 57/23-09
Nejnižší podání9.003.913 Kč
OkresČeská Lípa
Jedná se o dražbu průmyslového objektu 9578 m2 parcela 2462, budova technické vybavenosti 446 m2 parcela 2470 dále manipulační plocha 6398 m2 parcela 2459, 2469, 2540/4 obec Nový Bor, okres Česká…
Začátek dražby28.3.2023 09:00
Konec dražby28.3.2023 09:15
Číslo dražby150 EX 342/18-263
Nejnižší podání38.647 Kč
OkresJeseník
nemovitá věc se nachází v okrese Jeseník, v obci Písečná, části Studený Zejf, u rodinného domu č.p. 43. Pozemek je v Územním plánu zařazen v plochách SR (smíšené obytné rekreační) a NS (plochy…
Začátek dražby29.3.2023 11:30
Konec dražby29.3.2023 12:00
Číslo dražby099 EX 9383/09-132
Nejnižší podání60.000 Kč
OkresSokolov
Podíl ideální 1/5 na rodiném domě č.p. 215 na pozemku p.č. 657 v jihovýchodní okrajové části obce Loket. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený RD se sedlovou střechou, stáří cca 120 let. V přízemí…
Začátek dražby30.3.2023 13:00
Konec dražby30.3.2023 13:30
Číslo dražby030 EX 3695/20-128
Nejnižší podání1.144.000 Kč
OkresJeseník
Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Jedná se o samostatně stojící, bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových pasech. Budova…
Začátek dražby3.4.2023 10:00
Konec dražby3.4.2023 10:15
Číslo dražby189 DD 55/23-09
Nejnižší podání10.364.447 Kč
OkresČeská Lípa
Jedná se o dražbu průmyslového objektu, výroby. obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Budova na pozemku 40 je dvou a tří podlažní budova, zděná, využívaná pro administrativu a částečně pro výrobu a…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.