Začátek dražby30.9.2020 13:00
Konec dražby30.9.2020 14:00
Číslo dražby203EX9597/18-125
Nejnižší podání18.400 Kč
OkresChomutov
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že část výše uvedeného je situována na pozemku p.č. 161/2 - zastavěná plocha a…
Začátek dražby30.9.2020 13:00
Konec dražby30.9.2020 14:00
Číslo dražby203EX28606/19-35
Nejnižší podání265.000 Kč
OkresDěčín
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2. Jedná se o přízemní rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do…
Začátek dražby30.9.2020 13:00
Konec dražby30.9.2020 14:00
Číslo dražby203EX43039/12-91
Nejnižší podání162.500 Kč
OkresZlín
Předmětem dražby jsou pozemky p.č. 1617/4 - orná půda, pozemku p.č. 1712/2 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 1748/8 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 1855/4 - trvalý travní porost, vše v k.ú.…
Začátek dražby30.9.2020 13:00
Konec dražby30.9.2020 14:00
Číslo dražby203EX16657/19-47
Nejnižší podání62.500 Kč
OkresDěčín
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku - p.č. St. 78 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 899 - orná půda a pozemku p.č. 908/1 - trvalý…
Začátek dražby30.9.2020 13:00
Konec dražby30.9.2020 14:00
Číslo dražby074 EX 21436/10
Nejnižší podání60.000 Kč
OkresLitoměřice
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 107/10000 na řadovém, podsklepeném bytovém domě. Konstrukce budovy je zděná. Její stav odpovídá průběžné údržbě. Příslušenství věcí nemovitých,…
Začátek dražby30.9.2020 13:00
Konec dražby30.9.2020 14:00
Číslo dražby074 EX 01437/18
Nejnižší podání3.400.000 Kč
OkresTrutnov
Jedná se o dražbu samostatně stojícího RD. Součástí domu je vestavěná garáž. K domu patří oplocená zahrada. Příslušenství věcí nemovitých, kterých se výkon týká, tvoří oplocení a zahradní domek.…
Začátek dražby30.9.2020 13:00
Konec dražby30.9.2020 13:30
Číslo dražby137 EX 965/20/IZ
Nejnižší podání16.000 Kč
OkresČeská Lípa
Pozemky jsou situovány v okrajové zastavěné části obce Brniště, v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 1703/4 - ostatní plocha,…
Začátek dražby30.9.2020 13:00
Konec dražby30.9.2020 14:00
Číslo dražby074 EX 03611/06
Nejnižší podání22.067 Kč
OkresVsetín
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na lesním pozemku nepravidelného tvaru. Příslušenství věcí nemovitých nebylo zjištěno. Součástí věci nemovité jsou porosty. Dále se jedná o…
Začátek dražby30.9.2020 13:00
Konec dražby30.9.2020 14:00
Číslo dražby074 EX 16489/10
Nejnižší podání120.000 Kč
OkresCheb
Jedná se o malou parcelu situovanou na svahu, mezi Nádražní ulicí a areálem školy, v jižní části města. Součásti a příslušenství nemovité věci tvoří oplocení a porosty.
Začátek dražby30.9.2020 14:00
Konec dražby30.9.2020 14:30
Číslo dražby129 EX 1864/13-211
Nejnižší podání989.480 Kč
OkresČeské Budějovice
Jedná se o bývalé rekreační středisko, které bylo tvořeno hlavní centrální víceúčelovou budovou s okolními menšími chatkami, situovanými na mírně svažitém terénu nad levým břehem řeky Lužnice. Areál…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace