Začátek dražby20.5.2022 10:00
Konec dražby20.5.2022 10:15
Číslo dražby189 DD 001/21-7
Nejnižší podání1.600.000 Kč
OkresTachov
Jedná se o dražbu RD. Stavba je přízemní částečně podsklepená s mansardovou střechou s využitým podkrovím. Příslušenství stavby tvoří dřevěná stodola. V obci Třemešné okres Tachov. Potencionálně…
Začátek dražby20.5.2022 15:00
Konec dražby27.5.2022 15:00
Číslo dražby333
Nejnižší podání12.000.000 Kč
OkresHlavní město Praha
Jedná se o testovací, tj. fiktivní dražbu pro nové uživatele, kteří by si rádi dražbu nebo aukci nejprve chtěli vyzkoušet nanečisto. Dražba nebo aukce bude vypisována vždy na 1 kalendářní týden a…
Začátek dražby23.5.2022 10:30
Konec dražby23.5.2022 11:00
Číslo dražby223EX 2843/08-166
Nejnižší podání180.000 Kč
OkresTřebíč
Jedná se o samostatně stojící dům se 4 bytovými jednotkami, jenž je oceněnjako bytovým dům (rodinný dům má maximálne 3 byt.jednotky...).Zděný objekt má 2 nadzemní podlaží, sedlovou střechu a taškovou…
Začátek aukce24.5.2022 10:00
Konec aukce24.5.2022 10:30
Číslo aukce220015 opakovaná aukce
Nejnižší podání490.000 Kč
OkresStrakonice
Pozemek parc.č. 391/40, evidovaná výměra 131 m², druh pozemku – orná půda, na pozemku stojí menší rekreační domek, který není evidován v katastru nemovitostí. Zapsáno na listu vlastnictví č. 4555 pro…
Začátek dražby24.5.2022 13:30
Konec dražby24.5.2022 14:00
Číslo dražby139EX 01794/11-162
Nejnižší podání303.340 Kč
OkresUherské Hradiště
Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou a eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného…
Začátek dražby25.5.2022 10:00
Konec dražby25.5.2022 10:30
Číslo dražbyD 26/2021
Nejnižší podání272.000 Kč
OkresOpava
· Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 na pozemku parc. č. 1/1 o výměře 467 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr,· Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 na…
Začátek dražby25.5.2022 10:00
Konec dražby25.5.2022 10:30
Číslo dražby143 EX 00291/21-077
Nejnižší podání661.000 Kč
OkresSvitavy
Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci, a to:a) nemovitá věc:- jednotka č.p./č. jednotky 14/1, způsob využití byt, vymezeno v: Budova: Kunčina, č.p. 14, rod.dům, LV 676, na parcele St. 53,…
Začátek dražby25.5.2022 11:00
Konec dražby25.5.2022 12:00
Číslo dražby176 EX 03545/13-144
Nejnižší podání50.000 Kč
OkresMělník
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/10 na rodinném domě č.p. 4 ve Vraňanech, okr. Mělník, včetně podílu na st. pozemku. K nemovitým věcem náleží následující…
Začátek dražby25.5.2022 13:00
Konec dražby25.5.2022 14:00
Číslo dražby203EX26914/21
Nejnižší podání1.434.740 Kč
OkresTachov
Draženou nemovitostí je přízemní, zděný, podsklepený objekt s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru,…
Začátek dražby25.5.2022 13:00
Konec dražby25.5.2022 14:00
Číslo dražby203EX10942/14
Nejnižší podání96.667 Kč
OkresZlín
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2. Jedná se o přízemní rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.