Začátek dražby8.3.2023 13:00
Konec dražby8.3.2023 14:00
Číslo dražby203EX25201/13
Nejnižší podání34.667 Kč
OkresTeplice
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 k nemovité věci - pozemku p.č. 799 - ostatní plocha, v k.ú. Novosedlice, obec Novosedlice, okres Teplice, který je situován v okrajové, zastavěné…
Začátek dražby8.3.2023 13:00
Konec dražby8.3.2023 14:00
Číslo dražby203EX17856/22
Nejnižší podání436.667 Kč
OkresDěčín
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 3612/3 - trvalý travní porost a pozemek p.č. 3612/4 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Jílové u Děčína, obec Jílové, okres Děčín, které jsou situovány v okrajové,…
Začátek dražby8.3.2023 13:00
Konec dražby8.3.2023 13:30
Číslo dražby121 EX 7594/15-54
Nejnižší podání180.000 Kč
OkresČeské Budějovice
Ze znaleckého posudku vyplývá, že se jedná o objekt sestávající se z téměř rovinného pozemkuzastavěné plochy a nádvoří, jehož součástí je stavba rodinného domu, stavba původní zděné dílny,stavba…
Začátek dražby8.3.2023 13:00
Konec dražby8.3.2023 14:00
Číslo dražby203EX52556/15-313
Nejnižší podání4.233.333 Kč
OkresPraha-západ
Draženou nemovitostí je zděný, nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru,…
Začátek dražby8.3.2023 13:00
Konec dražby8.3.2023 14:00
Číslo dražby074 EX 13530/07-161
Nejnižší podání24.000 Kč
OkresJindřichův Hradec
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na samostatně stojící patrové budově občanské vybavenosti. Konstrukce budovy je smíšená. Budova je ve špatném technickém stavu.…
Začátek dražby9.3.2023 09:30
Konec dražby9.3.2023 09:45
Číslo dražby081 EX 05023 / 13 - 396
Nejnižší podání350.000 Kč
OkresVsetín
Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovité věci – jednotce č. 1572/19 v budově č.p. 1572, příslušející k části obce Rožnov pod Radhoštěm, na pozemku p.č. St. 2171,…
Začátek dražby9.3.2023 10:00
Konec dražby9.3.2023 11:00
Číslo dražby180 EX 45/11-139
Nejnižší podání163.334 Kč
OkresJindřichův Hradec
Jedná se o dražbu id. spol. podílu 1/5 bytu 2+1 a dále id. spol. podílu 5237/882520 ostatní plocha. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí …
Začátek dražby9.3.2023 10:00
Konec dražby9.3.2023 11:00
Číslo dražby180 EX 7123/10-134
Nejnižší podání24.667 Kč
OkresPraha-západ
Jedná se o dražbu id. spol. podílu ve výši 1/6 nemovité věci - pozemku p.č. 93/6 -orná půda, v k.ú. Hvozdnice, okres Praha-západ, který je situován v jihovýchodní části katastrálního území s…
Začátek dražby9.3.2023 10:00
Konec dražby9.3.2023 11:00
Číslo dražby227 EX 852/22-23
Nejnižší podání9.000 Kč
OkresBrno-město
Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.Vydražitel musí nejvyšší podání zaplatit nejpozději do 6 dnů ode dne udělení příklepu a to buď: v hotovost i do pokladny soudního exekutora,…
Začátek dražby9.3.2023 10:00
Konec dražby9.3.2023 10:30
Číslo dražby177 EX 319/22-172
Nejnižší podání55.166.667 Kč
OkresJihlava
Jedná se o dražbu souboru nemovitých věcí lokálně známý jako Hotel Gustav Mahler, který vznikl přebudováním budov konventu původního Dominikánského kláštera. Konkrétně se jedná o dvě funkčně…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.